წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო სიახლეებისა და ღვთისმეტყველების ცენტრი
St. Nikodemus the Hagiorite’s Church News and Theology Center
თავი არც მეტისმეტად უნდა დავაიმედოთ და სასო არც სრულიად უნდა წარვიკვეთოთ. პირველი გვაუძლურებს, ხოლო მეორეს ზნეობრივ სიმწირემდე მივყავართ
06.10.2021 16 სთ 839

თავი არც მეტისმეტად უნდა დავაიმედოთ და სასო არც სრულიად უნდა წარვიკვეთოთ. პირველი გვაუძლურებს, ხოლო მეორეს ზნეობრივ სიმწირემდე მივყავართ

წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველი