წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო სიახლეებისა და ღვთისმეტყველების ცენტრი
St. Nikodemus the Hagiorite’s Church News and Theology Center
სიყვარული სულგრძელია და კეთილმოწყალე; სიყვარულს არ შურს, არ ქედმაღლობს, არ ზვაობს; არ უკეთურობს, არ ეძებს თავისას, არ მრისხანებს, არ იზრახავს ბოროტს; არ შეჰხარის უსამართლობას, არამედ ჭეშმარიტებით ხარო
01.21.2021 12 სთ 326

"სიყვარული სულგრძელია და კეთილმოწყალე;
სიყვარულს არ შურს, არ ქედმაღლობს, არ ზვაობს;
არ უკეთურობს, არ ეძებს თავისას, არ მრისხანებს,
არ იზრახავს ბოროტს; არ შეჰხარის უსამართლობას,
არამედ ჭეშმარიტებით ხარობს; ყველაფერს იტანს,
ყველაფერი სწამს, ყველაფრის იმედი აქვს, ყველაფერს
ითმენს. სიყვარული არასოდეს არ გადავა, თუმცაღა
წინასწარმეტყველებანი განქარდებიან, ენები დადუმდებიან და უქმი გახდება ცოდნა."

პირველი კორინთელთა, თ. 13