წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო სიახლეებისა და ღვთისმეტყველების ცენტრი
St. Nikodemus the Hagiorite’s Church News and Theology Center
სიბრძნისმეტყველება (ღმერთის შესახებ) არა ყოველთვის, არა ყველას წინაშე და არა ყველა საკითხზეა დასაშვები, არამედ უნდა ვიცოდეთ როდის, ვის წინაშე და რა ზომით შეიძლება.
01.20.2021 23 სთ 310

"სიბრძნისმეტყველება (ღმერთის შესახებ) არა ყოველთვის, არა ყველას წინაშე და არა ყველა საკითხზეა დასაშვები, არამედ უნდა ვიცოდეთ როდის, ვის წინაშე და რა ზომით შეიძლება."

წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველი