წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო სიახლეებისა და ღვთისმეტყველების ცენტრი
St. Nikodemus the Hagiorite’s Church News and Theology Center
“მღვდლის ბაგეები ცოდნას უნდა იმარხავდეს და მისი პირიდან სჯულს მოელოდნენ.”
01.16.2021 18 სთ 342

“მღვდლის ბაგეები ცოდნას უნდა იმარხავდეს და მისი პირიდან სჯულს მოელოდნენ.”


მალაქია 2,7