წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო სიახლეებისა და ღვთისმეტყველების ცენტრი
St. Nikodemus the Hagiorite’s Church News and Theology Center
ღმერთის ძე იმიტომ შეიქნა კაცის ძედაც, რომ ჩვენ კაცნი ღმერთის შვილებად ვექციეთ და ადამის მთელი მოდგმაც ამ მადლთან ეზიარებინა.
01.21.2021 12 სთ 239

"ღმერთის ძე იმიტომ შეიქნა კაცის ძედაც, რომ ჩვენ კაცნი ღმერთის შვილებად ვექციეთ და ადამის მთელი მოდგმაც ამ მადლთან ეზიარებინა."

წმ. სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი