წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო სიახლეებისა და ღვთისმეტყველების ცენტრი
St. Nikodemus the Hagiorite’s Church News and Theology Center
ჩეხეთის მიწებისა და სლოვაკეთის ეკლესია
01.26.2021 15 სთ 271