წმინდა ნიკოდიმოს მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო სიახლეებისა და ღვთისმეტყველების ცენტრი
St. Nikodemus the Hagiorite’s Church News and Theology Center

ინფორმაცია ცენტრის შესახებ

ინფორმაცია ცენტრის შესახებ